Doktor Piotr Humański ukończył studia wyższe na Akademii Medycznej w Łodzi, w 1992 roku. W latach 1992-2000 pracował w Szpitalu Powiatowym, w Kutnie na stanowisku asystenta oddziału urologicznego.

W 1996 roku uzyskał specjalizację pierwszego stopnia z chirurgii ogólnej, a w 2000 roku międzynarodową specjalizację z urologii FEBU.

W 2018 roku obronił prace doktorską na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie – uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. Temat pracy doktorskiej „Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa lasera tulowego z laserem diodowym w leczeniu mężczyzn z łagodnym rozrostem stercza w warunkach oddziału urologii jednego dnia w materiale własnym”

Członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Europejskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego.
Dorobek naukowy w postaci IF jest znaczny i wynosi 20,982. Systematycznie uczestniczy w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Główne zainteresowania to nowoczesne technologie medyczne i operacyjne techniki małoinwazyjne w urologii.
W 2001 roku, doktor Piotr Humański, zorganizował pierwszy w Polsce prywatny szpital urologii jednodniowej „Specjalista” w Kutnie – obecnie największy w Polsce ośrodek leczenia kamicy nerkowej metodą ESWL, gdzie wykonuje się około 1500 zabiegów rocznie.

Piotr Humański

W latach 2003, 2004 oraz 2005 doskonalił swoje umiejętności operacyjne w Klinice Urologii i Urologii Dziecięcej w Rottenburgu, w Niemczech (pod opieką profesora Rolfa Mushtera).

W latach 2005 i 2006 odbył staże doskonalące w Klinice Urologii, w Neumarkt w Niemczech (pod opieką profesora Egeharda Gaista).

W marcu 2017 roku odbył staż w Klinice Urologii Uniwersytetu San Donato, w Mediolanie u profesora Luca Carmigiani.

Dzięki zdobytej na międzynarodowych szkoleniach i stażach wiedzy, doktor Piotr Humański, zastosował w 2003 roku laser Holmowy w leczeniu kamicy moczowodowej u pacjentów szpitala Specjalista w Kutnie, gdzie do dnia dzisiejszego wykonano tym laserem kilka tysięcy zabiegów.

W latach 2004 i 2006 zorganizował Międzynarodowe Warsztaty Endourologiczne pt. „Techniki laserowe w leczeniu kamicy moczowej”.

Od 2010 roku prowadził leczenie operacyjne łagodnego przerostu stercza przy użyciu lasera Diodowego.

Od roku 2013 roku stosuje najnowszą metodę operacji przezcewkowej łagodnego rozrostu stercza z wykorzystaniem lasera Tulowego – metoda ta pozwala na usunięcie gruczolaka w całości (z możliwością wykonania badania histopatologicznego) przez cewkę moczową.